Biuro Informacji Kredytowej BIK - definicja, zadania

Biuro Informacji Kredytowej BIK – definicja, zadania

Co to jest Biuro Informacji Kredytowej? Jaka jest definicja BIK i zadania Biura Informacji Kredytowej? Wyjaśniamy!

Czym jest ten straszny twór, którym banki i nie tylko straszą swoich Klientów? Z pewnością nie jest rejestrem dłużników, z którym jest często utożsamiany. Czym zatem jest?

Definicja BIK

Biuro Informacji Kredytowej S.A. zostało powołane do życia przez Związek Banków Polskich. Jego zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej Klientów banków, SKOK-ów oraz od niedawna również pozabankowych firm pożyczkowych (w skrócie parabanków).

Biuro Informacji Kredytowej S.A. działa na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187). Po wejściu w życie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Biuro zyskało możliwość nawiązania współpracy z Biurami Informacji Gospodarczej (BIG). Pozwoliło to na poszerzenie raportów kredytowych udostępnianych przez BIK o dane zgromadzone w BIG-ach. BIK może również gromadzić i udostępniać wydawcom instrumentów płatniczych informacje dotyczące użytkowników tychże instrumentów.

Zadania Biura Informacji Kredytowej

Podstawowym zadaniem Biura Informacji Kredytowej jest gromadzenie i udostępnianie danych o historii spłaty zobowiązań kredytowych (przeszłych i obecnych). Jako zobowiązania kredytowe należy rozumieć wszelkiego rodzaju kredyty (hipoteczne, gotówkowe, samochodowe i inne), pożyczki, karty kredytowe, limity kredytowe (na karcie i rachunku) oraz poręczenia kredytów.

Ze zbioru danych BIK korzystają instytucje finansowe szczególnie przy procesach związanych z monitorowaniem zadłużeń, zarządzaniem ryzykiem kredytowym. Dane te są wykorzystywane przez banki, SKOK-i i firmy pożyczkowe głównie do oceny historii kredytowej i potwierdzenia wiarygodności finansowej klienta ubiegającego się o finansowanie. Biuro Informacji Kredytowej przechowuje i przetwarza zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje o konsumentach usług finansowych. Informacje te tworzą historię kredytową każdego klienta bardzo pomocną dla instytucji finansowych w analizie kredytowej i ocenie wiarygodności każdego klienta. Są to kluczowe z punktu widzenia kredytobiorcy zadania, aczkolwiek są również inne.

Z innych zadań należy wymienić:

  1. Newsletter Kredytowy – zawierający informacje podsumowujące cały rynek kredytowy w Polsce jest publikowany co miesiąc. Zawiera on statystyki z aktualnego stanu baz oparte na danych przekazywanych do rejestru przez instytucje finansowe.
  2. Raport Kredyt Trendy – prezentuje wybrane cechy obrazujące rynek kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych i kart kredytowych oraz ich analizy. Obrazuje ona stan portfela kredytowego sektora bankowego oraz firm pożyczkowych.
  3. Indeks PKM – to wskaźnik zawierający informacje dotyczące rynku mieszkaniowego, a konkretnie dotyczący ilości zapytań klientów o kredyty mieszkaniowe oraz ilości zapytań o tego samego klienta w kolejnych 90 dniach.

Instytucje współpracujące

Z Biurem Informacji Kredytowej współpracują wszystkie banki komercyjne i spółdzielcze oraz większość firm pożyczkowych działających w Polsce. BIK wspólnie z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. tworzy Grupę BIK, która wymienia informacje pomiędzy sektorem bankowym i przedsiębiorcami wszystkich branż.

Powiązane pojęcia:

  • Scoring BIK (ocena punktowa),
  • Usuwanie danych z BIK,
  • Ryzyko kredytowe.

Sprawdź:

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.