Kredyt dla firm definicja pojęcie rodzaje

Kredyt dla firm – definicja, pojęcie, rodzaje

Czym jest kredyt dla firm? Jaka jest definicja kredytu dla firm? jakie są rodzaje kredytów dla firm? Wyjaśniamy pojęcie!

Kwestie kredytowania firm w naszym kraju reguluje ustawa o prawie bankowym. Znajdziemy w niej szereg informacji o rodzajach kredytów bankowych dostępnych dla przedsiębiorców oraz wymaganiach odnośnie do dokumentacji kredytowej. Dla większości przedsiębiorstw i przedsiębiorców bodaj najpowszechniejszą formą pozyskania wewnętrznego finansowania jest kredyt. Niezależnie czy są to duże przedsiębiorstwa, czy małe rodzinne firmy, to wspieranie się kredytem deklaruje blisko połowa z nich. Oczywiście w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz wielkości kosztu niezbędnego do sfinansowania korzystają oni z różnych rodzai kredytów.

Kredyt dla firm definicja

Kredyt jest umową zawartą między bankiem a kredytobiorcą w tym przypadku firmą. Bank zobowiązuję się przekazać określoną w umowie sumę pieniędzy na ustalony czas, na sfinansowanie określonego celu. Przedsiębiorca zaś zobowiązuje się wykorzystać ten kredyt zgodnie z ustalonym w umowie celem. Obowiązkiem kredytobiorcy jest także zwrot zobowiązania w ustalonym czasie wraz z należnymi prowizjami oraz odsetkami i innymi kosztami (o ile występują).

Kredyt dla firm jest niczym innym niż zobowiązaniem zaciągniętym przez przedsiębiorcę na rzecz prowadzonej przezeń działalności gospodarczej. Większość firm z powodzeniem może się o niego ubiegać w placówkach bankowych, gdzie dobrany zostanie odpowiedni rodzaj kredytu do danego celu przyświecającego przedsiębiorcy. Kredyty dla firm w przeciwieństwie do gotówkowych (na dowolny cel) są przeznaczone na sfinansowanie określonego celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Rodzaje kredytów dla firm

Można wyróżnić ich 4 podstawowe rodzaje:

  1. Kredyt w rachunku bieżącym – zazwyczaj jest formą krótkotrwałego debetu na rachunku przedsiębiorcy prowadzonym przez bank. Limit ten jest przyznawany w określonej wysokości, którą należy przestrzegać. W przypadku jej przekroczenia pojawia się nieuzgodniony debet w rachunku, co może spowodować kłopoty. Ten rodzaj zobowiązania jest spłacany (pokrywany) na bieżąco z kolejnych wpływów pojawiających się an rachunku firmy. Wysokość przyznanego limitu w większości przypadków jest uzależniona od obrotów na rachunku firmowym. Odsetki są naliczane tylko od wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu.
  2. Kredyt inwestycyjny – może być udzielony na daną inwestycję firmy. Jako inwestycję należy rozumieć zakup nieruchomości, samochodów, nowych technologii, maszyn itp. Kwoty tego rodzaju zobowiązań są wysokie zatem i czas spłaty jest długi i może wynieść nawet 20 lat. Ze środków nie trzeba korzystać jednorazowo i można je wykorzystywać stopniowo aż do czasu zakończenia danej inwestycji.
  3. Kredyt obrotowy – jest on przeznaczony na zobowiązania bieżące firmy. Jest to zobowiązanie krótkoterminowe z czasem spłaty zwykle nieprzekraczającym 36 miesięcy. Przyjmuje formę transz z określonym terminem lub linii kredytowej. W zależności od umowy z bankiem może być nieodnawialny lub odnawialny.
  4. Kredyt na wskazane inwestycje – to pewien rodzaj kredytu inwestycyjnego, w którym określa się dokładny cel kredytowania. W tym przypadku zazwyczaj można skorzystać z łatwiejszych procedur zaciągnięcia zobowiązania lub korzystniejszych zasad umowy kredytowej.

Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym, jak i kredytowym są dostępne dla przedsiębiorcy korzystającego z uproszczonej księgowości. Jeśli pragnie on sfinansować inwestycję (np. zakup nowej maszyny), może skorzystać z zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Kredyt dla firm jest niejednokrotnie wybawieniem z problemów związanych z płynnością finansową. Dzięki temu przedsiębiorca może dalej rozwijać firmę, generując przychody. Banki wychodzą dzisiaj naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i proponują im różne rozwiązania finansowe dopasowane do konkretnych potrzeb.

Kredyty dla firm dostępne online

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.