Kredyt hipoteczny - definicja, pojęcie, rodzaje

Kredyt hipoteczny – definicja, pojęcie, rodzaje

Co to jest kredyt hipoteczny? Jaka jest definicja kredytu hipotecznego? Jakie są rodzaje kredytów hipotecznych? Wyjaśniamy pojęcie kredytu hipotecznego!

Kredyt hipoteczny to rodzaj długoterminowego kredytu bankowego, który wyróżnia wysoka kwota oraz długi czas spłaty. Jest to rodzaj kredytu udzielanego na potrzeby związane z zakupem, budową, remontem lub adaptacją nieruchomości na cele mieszkalne. Jego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości (wpis w księdze wieczystej w dziale IV). Po zmianie w 2013 roku rekomendacji S przez Komisję Nadzoru Finansowego kredyty hipoteczne mogą być udzielane tylko w walucie, w której Kredytobiorca otrzymuje wynagrodzenie.

Rodzaje kredytów hipotecznych

Banki mają szeroką ofertę produktów hipotecznych, do których można zaliczyć kredyty:

 • mieszkaniowe,
 • na budowę domu,
 • na remont i rozbudowę,
 • na działkę budowlaną,
 • na zakup mieszkania lokatorskiego,
 • na budowę garażu lub innego budynku,
 • na zakup lub budowę domku rekreacyjnego

Do grupy kredytów hipotecznych zalicza się również kredyt konsolidacyjny (zabezpieczony hipoteką) oraz pożyczkę hipoteczną.

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Podstawowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka ustanawiana na kredytowanej nieruchomości. Zgodnie z prawem Kredytobiorca ręczy spłatę zobowiązania całym swoim majątkiem oraz dochodami. Do czasu ustanowienia hipoteki na nieruchomości banki stosują tymczasowe zabezpieczenia, którymi najczęściej są: ubezpieczenie pomostowe, blokada środków na rachunku, weksel oraz poręczenie osoby trzeciej.

Koszty związane z kredytem hipotecznym

Głównym kosztem są odsetki naliczane od kapitału pozostającego do spłaty.

Pozostałe koszty to:

 • prowizja bankowa,
 • założenie księgi wieczystej dla nieruchomości, które jej nie posiadają,
 • ustanowienie hipoteki wpisem w księdze wieczystej w dziale IV,
 • notarialne,
 • ubezpieczenie od zdarzeń losowych z cesją praw z polisy na bank. Ubezpieczenie to i cesja jest wymagana przez cały czas spłaty,
 • ubezpieczenia kredytu do momentu ustanowienia zabezpieczenia na hipotece (dokonania wpisu),
 • ubezpieczenie na życie z cesją na rzecz banku.

Dodatkowych często występującym kosztem jest prowizja za wcześniejszą spłatę, którą banki mogą pobierać od 21 lipca 2017 roku. Banki mogą ją pobierać prowizję w maksymalnej wysokości do 3%, lecz z ograniczeniem:

 • przy kredytach z oprocentowaniem zmiennym przez pierwsze 3 lata,
 • przy kredytach z oprocentowaniem stałym mogą ją pobierać przez cały czas trwania umowy.

Sprawdź kredyty hipoteczne dostępne online


Zobacz również:

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.