Rachunek bankowy i konto bankowe

Rachunek Bankowy – definicja, pojęcie, rodzaje

Rachunek bankowy i konto bankowe to pojęcia tożsame. Oba są poprawne i można ich używać zamiennie, chociaż przyjęło się, że rachunek bankowy jest kojarzony bardziej z firmą, natomiast konto osobiste z Klientem indywidualnym.

Rachunek bankowy (konto bankowe) jest prowadzony przez bank na podstawie umowy zawartej z jego posiadaczem lub posiadaczami, gdyż może on być prowadzony kilku osób fizycznych. Posiadacz konta bankowego może dowolnie i bez ograniczeń rozporządzać pieniędzmi na nim zgromadzonymi, o ile w umowie z bankiem nie zostały przezeń zawarte odrębne postanowienia ograniczające swobodę dysponowania środkami.

Każde konto bankowe posiada swój indywidualny numer, gdyż w 2001r polskie banki zastąpiły wcześniejszą numerację rachunków numerami w standardzie IBAN, zgodnymi z zaleceniami Unii Europejskiej.

Prawo bankowe określa następujące rodzaje rachunków bankowych:

  1. Rachunek bieżący – służący do przeprowadzania bieżących rozliczeń płatniczych, tj. otrzymywania należności i regulowania zobowiązań. Podmioty gospodarcze, czyli firmy mają obowiązek posiadania takiego rachunku.
  2. Rachunek pomocniczy – służy do realizowania rozliczeń w innym banku niż bank prowadzący rachunek bieżący bądź do dokonywania operacji w ściśle określonym celu.
  3. Rachunek lokaty terminowej – służy do przechowywania nadwyżek finansowych (oszczędności) przez czas wynikający z umowy z bankiem. Jego oprocentowanie jest wyższe od oprocentowania rachunku bieżącego, co ma zachęcić do oszczędzania.
  4. Rachunek oszczędnościowy – prowadzony zazwyczaj na rzecz osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych oraz pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Nie może on być prowadzony na rzecz podmiotów gospodarczych.
  5. Rachunek powierniczy – mogą na nich być gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku na podstawie odrębnej umowy przez osobę trzecią.
  6. Rachunek walutowy – osoby fizyczne i firmy mogą na nich gromadzić waluty wymienialne przekazane z zagranicy bądź pochodzące z tytułów, z których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dewizowego możliwy jest transfer walut wymienialnych oraz z tytułów wynikających z indywidualnych zezwoleń dewizowych.
  7. Rachunek wspólny – prowadzony jest dla więcej niż jednej osoby fizycznej (np. małżonków).

Sprawdź wszystkie rodzaje rachunków bankowych, które są obecnie dostępne online


Sprawdź także:

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.