Ubezpieczenie definicja, rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenie – definicja, rodzaje ubezpieczeń

Czym jest ubezpieczenie? Jaka jest definicja ubezpieczenia? Jakie są rodzaje ubezpieczeń? Wyjaśniamy pojęcie!

Ubezpieczenie to wynikający z umowy obowiązek świadczenia ubezpieczyciela, w sytuacji, kiedy w życiu, zdrowiu lub mieniu osoby ubezpieczonej wystąpią określone zdarzenia. Obowiązek takiego świadczenia ubezpieczyciel realizuje przez wypłatę odszkodowania tudzież świadczeń. Pochodzą one z funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez jednostki, których wystąpienie takich zagrożeń dotyczy. Ubezpieczenia mogą być dobrowolne lub obowiązkowe. Na rynku istnieje wiele Towarzystw Ubezpieczeniowych, które oferują rozmaite rodzaje ubezpieczeń. W związku z tym każdy, kto jest żywo zainteresowany wykupieniem polisy, może samodzielnie przeprowadzić research rynku w celu znalezienia odpowiedniej oferty. Jednak zdecydowanie korzystniej jest podjąć współpracę z brokerem ubezpieczeniowym, który zajmie się tematem.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń?

Zgodnie z kodeksem cywilnym, ubezpieczenia można podzielić na osobowe i majątkowe. W przypadku ubezpieczeń osobowych zapewniają one pokrycie potrzeb osoby ubezpieczonej w sytuacji, kiedy w życiu człowieka doszło do określonych zdarzeń. W skład ubezpieczeń osobowych wchodzą: ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli mowa o ubezpieczeniach majątkowych, to dotyczą one mienia lub odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczyciel jest zobowiązany chronić w tym wypadku osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej. Ich celem jest pokrywanie strat materialnych, które powstały w wyniku szkody.

Można też podzielić je inaczej

Kolejnego podziału ubezpieczeń można dokonać na te opłacane dobrowolnie oraz obowiązkowo.
Jeżeli mowa o ubezpieczeniach obowiązkowych, to zaliczyć do nich możemy między innymi ubezpieczenia:

  • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • OC z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
  • OC z tytułu doradców podatkowych.

Odnosząc się natomiast do ubezpieczeń dobrowolnych, są to wszystkie inne ubezpieczenia, które nie zostały wyodrębnione przez ustawodawcę jako obowiązkowe. Osoby fizyczne, jak i prawne mogą samodzielnie zdecydować, jaki będzie rodzaj oraz zakres takiego ubezpieczenia.

Ostatni podział to ten na ubezpieczenia społeczne i gospodarcze. Mówiąc o ubezpieczeniach społecznych, mamy na myśli emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. W przypadku ubezpieczeń gospodarczych to obejmują one wszystkie ubezpieczenia poza społecznymi i są regulowane normami prawa cywilnego oraz państwowego.

Sprawdź ubezpieczenia dostępne online

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.