Waluta definicja, pojęcie, rodzaje

Waluta – definicja, pojęcie, rodzaje

Co to jest waluta? Jaka jest definicja waluty? Jakie są rodzaje walut? Wyjaśniamy pojęcie – tutaj dowiesz się wszystkiego!!

Definicja waluty

Waluta to forma pieniądza, zazwyczaj emitowanego przez władze publiczne w określonym państwie. Pełni ona trzy funkcje: rozliczeniową, lokaty pieniądza i środka wymiany (w transakcjach międzynarodowych). Jest to możliwe, ponieważ firmy i gospodarstwa domowe akceptują ją w rozliczaniu należności. Waluta jest jednocześnie miernikiem wartości oraz środkiem regulowania należności i zobowiązań. W niemal wszystkich państwach świata istnieje tylko jedna podstawowa waluta będąca podstawą systemu pieniężnego.

Funkcjonują skrótowe oznaczenie waluty jak np. GBP, USD i inne. Nie są to skróty zwyczajowe, a u standaryzowany, trzyliterowy kod przyjęty przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Dwie pierwsze litery skrótu oznaczają kraj, w którym dana waluta obowiązuje, a trzecia to inicjał danej waluty.

Rodzaje walut

Walutę można również podzielić na:

  1. Krajową – w tym rozumieniu stanowi jednostkę monetarną danego kraju.
  2. Zagraniczną – czyli zagraniczny środek płatniczy, używany do dokonywania płatności i transferów pieniężnych z jednego obszaru walutowego do drugiego.

Aby walutą mogła brać udział w obrocie międzynarodowym, musi ona być wymienialna na inne waluty. Kurs walutowy określa stosunek wartości jednej waluty do drugiej i jest on ustalany w sposób rynkowy. Waluty wymienialne są przedmiotem obrotu na rynkach.

Najważniejszy jest podział walut ze względu na ich znaczenie w obrocie międzynarodowym i wyróżniamy tu:

  • waluty twarde – waluty wymienialne praktycznie w każdym miejscu jak np. dolar amerykański,
  • waluty miękkie – waluty o ograniczonej wymienialności, których nie wolno ich wywozić z kraju, lub ich wywóz podlega dużym restrykcjom.

Poznaj najciekawsze oferty internetowych kantorów wymiany walut

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.